UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2020/2021.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL D

Datum
Dan
Sat
Predmet
Nastavnik
 Predavanja 
  15.7.2021.  
  četvrtak  
  13,00 h  
  Menadžment informacionih sistema u odgoju i obrazovanju  
  Prof.dr. Mensura Kudumović  
  3 sata
  16.7.2021.
  petak
  13,00 h
  Menadžment informacionih sistema u odgoju i obrazovanju
  Prof.dr. Mensura Kudumović
  2 sata

 

Predavanja će se održati online putem platforme Office 365.