UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2020/2021.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

Datum Dan Sat Predmet Nastavnik
  26. 7. 2021.     ponedjeljak     18,00 h     Edukometrija     Prof. dr. Daniel Maleč  

 

Predavanja će se održati online na https://www.office.com/.

Sarajevo, 23.7.2021.godine