UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2020/2021.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL B

  Datum   Dan   Sat   Predmet   Nastavnik  Predavanja
  13.9.2021.     četvrtak     17,00 h     Programiranje rada škole     Prof.dr. Elma Selmanagić-Lizde     5 sati

 

Predavanja će se održati online putem platforme Office 365.

Sarajevo, 31.8.2021.