UNIVERZITET U SARAJEVU-PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pedagoškom fakultetu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Marije Slavković  pod naslovom

Nivo prediktora i akademska postignuća djece tipične populacije i djece sa intelektualnim poteškoćama predškolske dobi"

 

Odbrana će biti održana u petak, 15.4.2022. godine u 16,00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).