Asistenti i saradnici iz prakse


Doc. dr. Merima Činjarević

Amar Bašić

Ajla Halilović

Mr. Amra Zejnilović-Fetić

Mr. Azur Kuduzović

Zumreta Jejna

Selmir Hadžić

Arnela Pašalić

Admira Dedić

Mr. Amir Sofić

Doc. dr. Inga Biščević

Meliha Povlakić-Hadžiefendić

Mr. Edinalda Jakubović

Dr. Zulfo Ahmetović

Dr. Ermin Kuka