Javne nabavke

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku roba „Računarske opreme“, broj: 23-01-2029/21