Javne nabavke

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE ZDRAVSTVENIH USLUGA

(USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 

Usluge obavljanja sanitarnih i sistematskih pregleda radnika 

Univerziteta u Sarajevu – Pedagoškog fakulteta