REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIKA-PRIRODNE NAUKE