UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Muzafera Bibića pod naslovom

„MODELI ALTERNATIVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO“

Odbrana će biti održana u srijedu, 23.01.2019. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).