Odlazak  na mobilnost Erasmus+ promijenio mi je život sa različitih aspekta. Provedenih 5 mjeseci na obali u Sloveniji doprinijelo je u razvijanju mene kao samostalne ličnosti, a itekako razvijanju znanja o drugim ljudima, njihovim kulturama, tradicijama, ekonomskom i političkom položaju zemlje iz koje dolaze, te me samim tim podstaklo da sagledam i razumijem položaj moje domovine. Odlazak  na mobilnost Erasmus+ promijenio mi je život sa različitih aspekta. Provedenih 5 mjeseci na obali u Sloveniji doprinijelo je u razvijanju mene kao samostalne ličnosti, a itekako razvijanju znanja o drugim ljudima, njihovim kulturama, tradicijama, ekonomskom i političkom položaju zemlje iz koje dolaze, te me samim tim podstaklo da sagledam i razumijem položaj moje domovine.  Upoznala sam mnogo različitih, a ujedno i vrlo sličnih ljudi koji dolaze sa različitih strana svijeta i stvorila prijateljstva u koja sam sigurna da će trajati za života. Što se tiče  samog fakulteta i učenja, mogu reći da su iskustva samo pozitivna. Obzirom da sam slušala većinu predavanja na slovenačkom jeziku, koji prethodno nisam poznavala, i uspješno ih savladala i položila, govori o tome koliko je pristup profesora i fakulteta bio profesionalan i fleksibilan. Prilikom bilo koje nejasnoće, svi su rado bili spremni pomoći i objasniti neke stvari više puta dok ih nisam u potpunosti shvatila. Također, za svaki predmet imali smo određenu vrstu prakse, gdje se jednom sedmično išlo u vrtiće i posmatralo i analiziralo, a potom su svi studenti imali priliku da održe vlastitu aktivnost u različitim grupama u vrtićima širom Primorskog dijela Slovenije. Jako sam zadovoljna svojim provedenim periodom na Univerzitetu u Primorskoj i osjećaj da nakon dvije godine provedene u online učenju, ujutro ustanem, spremim se i odem na fakultet bio je neprocjenjiv, jer ipak smatram da je za svakog studenta važno da osjeća da je ustvari nešto učinio za sebe odlaskom na fakultet. Naučila sam jedan novi jezik - slovenački i unaprijedila poznavanje engleskog jezika. Svaki student bio domaći ili internacionalan imao je ogroman broj pogodnosti i to je omogućilo da se svi osjećamo jednako prihvaćeno. Studentska organizacija je često organizovala različite događaje za socijalizovanje, kao što su razni kvizovi, karaoke i različite vrste sportova za koje smo se mogli opredijeliti i ići više puta sedmično. Još jedna vrlo važna stvar koju mi je mobilnost Erasmus+ omogućila jesu brojna putovanja širom svijeta. Uspjela sam obići Španiju, Maltu, Mađarsku, Hrvatsku, Italiju i naravno veći dio Slovenije. Smatram da je ovo sve bilo jedno nezaboravno iskustvo koje ću pamtiti cijeli život i rado ga se sjećati, te savjetujem svakog studenta da iskoristi ovu mogućnost i unaprijedi svoje životno znanje.