Dokumenti / Pravilnici

PROPISI UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRISTUP INFORMACIJAMA JAVNOSTI 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

Index registar informacija pod kontrolom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Zahtjev /Obrazac  za pristup informacijama Pedagoškog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu  

Kontakt osoba: Hasan Kurtanović – Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Tel: + 387  33  223 273   lokal 17


DOKUMENTI / PRAVILNICI PEDAGOŠKOG FAKULTETA

Pravila Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o diplomskom radu

Pravilnik o završnom radu II ciklusa studija na Odsjecima Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Izjava o autentičnosti radova Pedagoškog fakulteta

Prijava teme završnog rada (II ciklus studija)  (Obrazac ZR1)

Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (ObrazacZR2)

Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR3)

Saglasnost za temu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR4)

Izvještaj komisije za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR5)

 Zapisnik sa odbrane završnog rada na drugom (II) ciklusu studija (Obrazac ZR6)

Izgled naslovnice Završnog rada (II ciklus studija)