Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Završni i popravni ispitni termini - Edukacija i rehabilitacija 05. 06. 2023. Pregleda: 39
Junsko-julski ispitni termini 2022/2023. godine 01. 06. 2023. Pregleda: 209
Elektronska prijava ispita 29. 05. 2023. Pregleda: 149
Edukacija studenata za upotrebu sistema COBISS 09. 05. 2023. Pregleda: 181
Rezultati - Sportske aktivnosti 09. 05. 2023. Pregleda: 102
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 19. 04. 2023. Pregleda: 158
Izmjene rasporeda predavanja za ljetni semestar 11. 04. 2023. Pregleda: 344
OBAVIJEST za apsolvente 10. 04. 2023. Pregleda: 190
OBAVIJEST za studente 10. 04. 2023. Pregleda: 243
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 236
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 166
Ažurirani raspored za Edukaciju i rehabilitaciju II godina, IV semestar 2022/2023 24. 03. 2023. Pregleda: 153
Raspored za vanredni studij ak 2022/23_ljetni semestar 15. 03. 2023. Pregleda: 582
Izmjene rasporeda za ljetni semestar 2022/2023 28. 02. 2023. Pregleda: 675
Rezultati MK, MNMKI, MNMKIII, Izborni VP i MNMK 22. 02. 2023. Pregleda: 192
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 22. 02. 2023. Pregleda: 242
Rezultati ispita - Prof. dr. Mirzana Pašić Kodrić 20. 02. 2023. Pregleda: 222
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture ... 15. 02. 2023. Pregleda: 162
Rezultati popravnih ispita Rezltati iz Metodike nastave matematike 1 ... 14. 02. 2023. Pregleda: 212
Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar akademske 2022/23 10. 02. 2023. Pregleda: 1200
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu II 10. 02. 2023. Pregleda: 155
Rezultati − Metodika muzičkog odgoja I 09. 02. 2023. Pregleda: 181
Rezultati − Kulturno naslijeđe BiH 09. 02. 2023. Pregleda: 161
Rezultati završnih ispita: MK, MNMKI, MNMKIII 09. 02. 2023. Pregleda: 183
Rezultati ispita iz predmeta Književnost BiH i južnoslavenske književnosti I 08. 02. 2023. Pregleda: 222
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 08. 02. 2023. Pregleda: 256
Rezultati završnih ispita izbornih predmeta: MNMK drugi ciklus, prvi ciklus VPI,III,V,VII 08. 02. 2023. Pregleda: 140
Rezultati popravnog ispitnog roka, Metodika nastave tjelesne kulture I... 08. 02. 2023. Pregleda: 122
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA, METODIKA TJELESNOG ODGOJA I, METODIKA TJELESNOG ODGOJA III 08. 02. 2023. Pregleda: 113
Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2022/2023. 06. 02. 2023. Pregleda: 513