Naslov Datum objavljivanja Pregleda
KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021-2022. GODINI 27. 09. 2021. Pregleda: 994
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 25. 09. 2021. Pregleda: 204
Rezultati − Opća pedagogija 24. 09. 2021. Pregleda: 304
Rezultati − MK, MNMKI,II,III,IV, MMOI,II,III,IV 23. 09. 2021. Pregleda: 260
Rezultati − MTO IV, MTO II, TK 21. 09. 2021. Pregleda: 295
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik za studente Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju... 21. 09. 2021. Pregleda: 243
PRELIMINARNA RANG LISTA 20. 09. 2021. Pregleda: 697
Konačni rezultati ispita iz oblasti muzike 16. 09. 2021. Pregleda: 251
Rezultati − Matematika 16. 09. 2021. Pregleda: 270
Upis u više godine I ciklusa studija 2020/2021. 15. 09. 2021. Pregleda: 1248
Rezultati − Dikaktika − Školska i obiteljska pedagogija 15. 09. 2021. Pregleda: 228
Drugi septembarski ispitni rok 13. 09. 2021. Pregleda: 517
Rezultati − Opća pedagogija 13. 09. 2021. Pregleda: 291
Rezultati ispita iz Metodike nastave matematike 2, Metodike nastave matematike 4, Seminarskog rada, Metodike razvoja matematskih pojmova 1 i Metodike razvoja matematskih pojmova 3 11. 09. 2021. Pregleda: 255
Rezultati popravnog ispita iz predmeta MTO II, MTO IV, TK 09. 09. 2021. Pregleda: 248
Rezultati − Matematika 09. 09. 2021. Pregleda: 347
Rezultati − Didaktika 08. 09. 2021. Pregleda: 290
Rezultati popravnog ispitnog roka: Sportske aktivnosti - I godina ER, Metodika nastave tjelesne kulture II - III godina RN, Metodika nastave tjelesne kulture IV - IV godina RN 07. 09. 2021. Pregleda: 220
Rezultati − Književnost Bosne i Hercegovine i južnoslavenske književnosti I 07. 09. 2021. Pregleda: 219
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 07. 09. 2021. Pregleda: 223
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture I... 06. 09. 2021. Pregleda: 314
Rezultati − Metodika nastave matematike 1 − Metodika nastave matematike 3 03. 09. 2021. Pregleda: 289
Rezultati − Nacrtna geometrija − Tehničko crtanje 03. 09. 2021. Pregleda: 203
Rezultati − Predškolska pedagogija 2 03. 09. 2021. Pregleda: 254
Rezultati − Opća pedagogija 02. 09. 2021. Pregleda: 318
Rezultati − MTO III, MTO I, TK 02. 09. 2021. Pregleda: 256
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik 31. 08. 2021. Pregleda: 312
Rezultati - Metodika nastave tjelesne kulture 31. 08. 2021. Pregleda: 235
Ažurirano: Konkurs za upis studenata u drugom prijavnom roku na Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini 30. 08. 2021. Pregleda: 456
Septembarski ispitni rok , ljetni semestar 2020/2021. 23. 07. 2021. Pregleda: 1023