Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Ažurirani termini junsko-julskog ispitnog roka 17. 06. 2021. Pregleda: 789
Spisak studenata za pismeni ispit u učionici: Razvoj govora Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju (23. 6. 2021 u 10 h) 16. 06. 2021. Pregleda: 437
Ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine 16. 06. 2021. Pregleda: 334
TABELE KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA 13. 06. 2021. Pregleda: 461
Rezultati online predispitnog roka. prof. dr. Elvira Nikšić 13. 06. 2021. Pregleda: 322
Evaluacija nastavnika i saradnika 08. 06. 2021. Pregleda: 477
Elektronska prijava ispita 08. 06. 2021. Pregleda: 485
Izmjena ispitnih rokova na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju 04. 06. 2021. Pregleda: 435
Obavijest za vanredne studente I i II ciklusa studija 28. 05. 2021. Pregleda: 413
Ažurirano: Obavijest 20. 05. 2021. Pregleda: 569
Obavijest za izborni predmet 10. 05. 2021. Pregleda: 435
Rezultati I parcijalne provjere znanja iz predmeta: MTO IV, MTO II, TK PO, TK - RN 21. 04. 2021. Pregleda: 483
Izmjena rasporeda predavanja za I godinu redovnog studija 19. 04. 2021. Pregleda: 432
Izmjena rasporeda predavanja 16. 03. 2021. Pregleda: 666
Izmjene rasporeda predavanja 15. 03. 2021. Pregleda: 663
Rasporedi predavanja - ljetni semestar 2021/2021 - vanredni studij 11. 03. 2021. Pregleda: 689
Ažurirano: Rasporedi predavanja - ljetni semestar 2021/2021 10. 03. 2021. Pregleda: 767
Izmjena rasporeda predavanja za I i III godinu RN i I godinu PO 04. 03. 2021. Pregleda: 592
Rezultati  − Didaktički koncepti u predškolskom odgoju i obrazovanju, Didaktika, Osnove didaktike u inkluzivnoj nastavi 04. 03. 2021. Pregleda: 412
Rezultati ispita iz Matematike 1 održanog 22.02.2021. godine. 03. 03. 2021. Pregleda: 554
Izmjena rasporeda predavanja i vježbi - II godina Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju 26. 02. 2021. Pregleda: 430
Rasporedi predavanja - ljetni semestar 2021/2021 25. 02. 2021. Pregleda: 1630
Rezultati popravnog, Akademsko pisanje 25. 02. 2021. Pregleda: 400
Rezultati - prof. dr. Merima Čaušević 25. 02. 2021. Pregleda: 431
Rezultati - Tjelesna kultura - Metodika tjelesnog odgoja I - Metodika tjelesnog odgoja III 25. 02. 2021. Pregleda: 400
Rezultati − Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I 24. 02. 2021. Pregleda: 298
Rezultati − Metodika nastave matematike, Metodika nastave matematike 3, Metodika razvoja matematskih pojmova 2 24. 02. 2021. Pregleda: 420
Rezultati − Matematika, Matematika III 24. 02. 2021. Pregleda: 567
Rezultati − Predškolska pedagogija 2 23. 02. 2021. Pregleda: 314
Rezultati - Nacrtna geometrija 23. 02. 2021. Pregleda: 373