Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Konačna rang lista primljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godine 14. 07. 2023. Pregleda: 3319
Rezultati ispita iz predmeta  Književnost za djecu I i Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II 14. 07. 2023. Pregleda: 192
Rezultati − Metodika tjelesne kulture II  − Sportske aktivnosti 13. 07. 2023. Pregleda: 134
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ DIDAKTIKE ... 12. 07. 2023. Pregleda: 218
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA 12. 07. 2023. Pregleda: 145
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta  Opća pedagogija Odsjek za EDUKACIJU i REHABILITACIJU i Odsjeka za predškolski odgoj, I godina studija 10. 07. 2023. Pregleda: 385
Preliminarne rang liste kanidata koji su aplicirali za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. 10. 07. 2023. Pregleda: 1338
Rezultati − Muzička kultura − Metodika nastave muzičke kulture II 07. 07. 2023. Pregleda: 152
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 04. 07. 2023. Pregleda: 209
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA IV 04. 07. 2023. Pregleda: 161
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu I 03. 07. 2023. Pregleda: 168
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETIMA: METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE IV, METODIKA NASTAVE TJELENSE KULTURE II, SPORTSKE AKTIVNOSTI 03. 07. 2023. Pregleda: 175
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA DIDAKTIKA 29. 06. 2023. Pregleda: 245
IZBORNI PREDMETI: VPII, VPIV, VPVI, VPVIII 29. 06. 2023. Pregleda: 148
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta Opća pedagogija 27. 06. 2023. Pregleda: 400
Rezultati − Metodika nastave matematike II, Metodika nastave matematike IV ... 26. 06. 2023. Pregleda: 188
Rezultati − Tjelesna kultura 26. 06. 2023. Pregleda: 198
Rezultati − Muziča kultura − Metodika nastave muzičke kulture II − Metodika nastave muzičke kulture IV 23. 06. 2023. Pregleda: 218
Elektronska prijava ispita 23. 06. 2023. Pregleda: 224
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 22. 06. 2023. Pregleda: 254
Rezultati − Metodika muzičkog odgoja II 22. 06. 2023. Pregleda: 140
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja II − Metodika tjelesnog odgoja IV 20. 06. 2023. Pregleda: 187
Obavijest za studente 19. 06. 2023. Pregleda: 268
Izmjena termina ispita za apsolvente, I ciklus studija 12. 06. 2023. Pregleda: 277
Rezultati − Sportske aktivnosti 09. 06. 2023. Pregleda: 174
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 08. 06. 2023. Pregleda: 151
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 07. 06. 2023. Pregleda: 183
TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA, VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA NA PREDMETU METODIKA TJELESNOG ODGOJA II 07. 06. 2023. Pregleda: 161
Završni i popravni ispitni termini - Edukacija i rehabilitacija 05. 06. 2023. Pregleda: 459
Junsko-julski ispitni termini 2022/2023. godine 01. 06. 2023. Pregleda: 683