Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Prijava ispita 04. 02. 2022. Pregleda: 313
Rezultati − Opća pedagogija 04. 02. 2022. Pregleda: 303
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik i Bosanski, hrvatski i srpski jezik I 02. 02. 2022. Pregleda: 399
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja I, Metodika tjelesnog odgoja III, Tjelesna kultura 01. 02. 2022. Pregleda: 165
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture I i III 01. 02. 2022. Pregleda: 227
Finalne tebele kontinuiranog praćenja i vrednovanja studenata - Metodika nastave tjelesne kulture I, Metodika nastave tjelesne kulture III 26. 01. 2022. Pregleda: 281
Rezultati iz predmeta Metodika nastave tjelesne kulture I 25. 01. 2022. Pregleda: 183
Obavještenje za studente III i IV godine, RN 24. 01. 2022. Pregleda: 182
Metodika nastave tjelesne kulture III - IV 24. 01. 2022. Pregleda: 151
Prijava ispita 20. 01. 2022. Pregleda: 281
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA I 19. 01. 2022. Pregleda: 184
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA III 19. 01. 2022. Pregleda: 139
FINALNA TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA I VREDNOVANJA STUDENATA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA 19. 01. 2022. Pregleda: 127
Obavještenje za studente III i IV godine Odsjeka razredne nastave 17. 01. 2022. Pregleda: 187
Obavijest za studente III i IV godine Odsjeka za predškolski odgoj 13. 01. 2022. Pregleda: 185
Januarsko-februarski ispitni rok 2021/2022. godine 10. 01. 2022. Pregleda: 759
Obavještenje za studente III i IV godine Odsjeka za predškolski odgoj 10. 01. 2022. Pregleda: 169
Obavijest za studente I i II ciklusa studija 07. 01. 2022. Pregleda: 438
Obavještenje za studente III i IV godine Odsjeka za razrednu nastavu 16. 12. 2021. Pregleda: 316
Rezultati I parcijalne provjere znanja iz predmeta TK EDU, MTO I, MTO III 13. 12. 2021. Pregleda: 270
Obavještenje za studente III i IV godine 10. 12. 2021. Pregleda: 341
Obavijest - prijava ispita 08. 12. 2021. Pregleda: 719
Obavijest za studente I ciklusa studija 08. 12. 2021. Pregleda: 405
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture I-III 08. 12. 2021. Pregleda: 207
Obavještenje za studente I i II ciklusa studija 07. 12. 2021. Pregleda: 237
Metodika nastave tjelesne kulture III 07. 12. 2021. Pregleda: 213
Obavještenje za studente III i IV godine PO i RN 03. 12. 2021. Pregleda: 229
Rezultati − Akademsko pisanje, PO 03. 12. 2021. Pregleda: 272
Rezultati − Akademsko pisanje 02. 12. 2021. Pregleda: 523
Obavještenje za studente III i IV godine Odsjeka razredne nastave 29. 11. 2021. Pregleda: 211