Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Elektronska prijava ispita 29. 05. 2023. Pregleda: 306
Edukacija studenata za upotrebu sistema COBISS 09. 05. 2023. Pregleda: 288
Rezultati - Sportske aktivnosti 09. 05. 2023. Pregleda: 219
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 19. 04. 2023. Pregleda: 278
Izmjene rasporeda predavanja za ljetni semestar 11. 04. 2023. Pregleda: 472
OBAVIJEST za apsolvente 10. 04. 2023. Pregleda: 302
OBAVIJEST za studente 10. 04. 2023. Pregleda: 359
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 372
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 260
Ažurirani raspored za Edukaciju i rehabilitaciju II godina, IV semestar 2022/2023 24. 03. 2023. Pregleda: 277
Raspored za vanredni studij ak 2022/23_ljetni semestar 15. 03. 2023. Pregleda: 707
Izmjene rasporeda za ljetni semestar 2022/2023 28. 02. 2023. Pregleda: 794
Rezultati MK, MNMKI, MNMKIII, Izborni VP i MNMK 22. 02. 2023. Pregleda: 277
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 22. 02. 2023. Pregleda: 400
Rezultati ispita - Prof. dr. Mirzana Pašić Kodrić 20. 02. 2023. Pregleda: 317
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture ... 15. 02. 2023. Pregleda: 249
Rezultati popravnih ispita Rezltati iz Metodike nastave matematike 1 ... 14. 02. 2023. Pregleda: 297
Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar akademske 2022/23 10. 02. 2023. Pregleda: 1347
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu II 10. 02. 2023. Pregleda: 242
Rezultati − Metodika muzičkog odgoja I 09. 02. 2023. Pregleda: 262
Rezultati − Kulturno naslijeđe BiH 09. 02. 2023. Pregleda: 316
Rezultati završnih ispita: MK, MNMKI, MNMKIII 09. 02. 2023. Pregleda: 271
Rezultati ispita iz predmeta Književnost BiH i južnoslavenske književnosti I 08. 02. 2023. Pregleda: 387
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 08. 02. 2023. Pregleda: 353
Rezultati završnih ispita izbornih predmeta: MNMK drugi ciklus, prvi ciklus VPI,III,V,VII 08. 02. 2023. Pregleda: 217
Rezultati popravnog ispitnog roka, Metodika nastave tjelesne kulture I... 08. 02. 2023. Pregleda: 201
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA, METODIKA TJELESNOG ODGOJA I, METODIKA TJELESNOG ODGOJA III 08. 02. 2023. Pregleda: 198
Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2022/2023. 06. 02. 2023. Pregleda: 627
Rezultati − Posturalni poremećaji 01. 02. 2023. Pregleda: 304
Rezultati − Metodika nastave matematike... 01. 02. 2023. Pregleda: 321