Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 06. 09. 2023. Pregleda: 226
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja II − Metodika tjelesnog odgoja IV − Tjelesna kultura 06. 09. 2023. Pregleda: 212
Rezulltati − Integrirani predškolski kurikulum 1 − Metodika predškolskog odgoja II 06. 09. 2023. Pregleda: 191
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I ... 04. 09. 2023. Pregleda: 300
Rezultati − Muzička kultura Metodika nastave muzičke kulture I Metodika nastave muzičke kulture III 01. 09. 2023. Pregleda: 241
Rezultati − Tjelesna kultura 01. 09. 2023. Pregleda: 242
Rezultati − Uvod u književnost − Književnost za djecu II 01. 09. 2023. Pregleda: 228
Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE I 30. 08. 2023. Pregleda: 244
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE II TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU SPORTSKE AKTIVNOSTI 30. 08. 2023. Pregleda: 232
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – PEDAGOŠKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI 28. 08. 2023. Pregleda: 544
Obavijest za drugi septembarski ispitni rok 28. 08. 2023. Pregleda: 429
Elektronska prijava ispita 21. 07. 2023. Pregleda: 480
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / LJETNI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023 18. 07. 2023. Pregleda: 1289
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / ZIMSKI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023. 18. 07. 2023. Pregleda: 984
Dokumenti potrebni za upis, izmjene 18. 07. 2023. Pregleda: 987
Izmjene u konačnoj rang listi 17. 07. 2023. Pregleda: 717
Konačna rang lista primljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godine 14. 07. 2023. Pregleda: 4410
Rezultati ispita iz predmeta  Književnost za djecu I i Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II 14. 07. 2023. Pregleda: 318
Rezultati − Metodika tjelesne kulture II  − Sportske aktivnosti 13. 07. 2023. Pregleda: 241
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ DIDAKTIKE ... 12. 07. 2023. Pregleda: 349
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA 12. 07. 2023. Pregleda: 259
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta  Opća pedagogija Odsjek za EDUKACIJU i REHABILITACIJU i Odsjeka za predškolski odgoj, I godina studija 10. 07. 2023. Pregleda: 502
Preliminarne rang liste kanidata koji su aplicirali za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. 10. 07. 2023. Pregleda: 1621
Rezultati − Muzička kultura − Metodika nastave muzičke kulture II 07. 07. 2023. Pregleda: 276
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 04. 07. 2023. Pregleda: 325
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA IV 04. 07. 2023. Pregleda: 262
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu I 03. 07. 2023. Pregleda: 282
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETIMA: METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE IV, METODIKA NASTAVE TJELENSE KULTURE II, SPORTSKE AKTIVNOSTI 03. 07. 2023. Pregleda: 286
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA DIDAKTIKA 29. 06. 2023. Pregleda: 366
IZBORNI PREDMETI: VPII, VPIV, VPVI, VPVIII 29. 06. 2023. Pregleda: 265