Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Raspored predavanja III SEMESTAR 28. 01. 2019. Pregleda: 786
Ispit iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima 26. 01. 2019. Pregleda: 417
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji doktorske disertacije kandidata Zulfe Ahmetovića 24. 01. 2019. Pregleda: 804
Obavijest za studente III ciklusa studija 18. 01. 2019. Pregleda: 784
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 14. 01. 2019. Pregleda: 713
Obavijest 14. 01. 2019. Pregleda: 729
Prezentacija radne verzije doktorske disertacije 09. 01. 2019. Pregleda: 733
Raspored predavanja III SEMESTAR 04. 01. 2019. Pregleda: 777
Ispit iz predmeta Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja i Odabrana poglavlja iz psihologije 11. 12. 2018. Pregleda: 720
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 11. 12. 2018. Pregleda: 871
PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA INTERDISCIPLINARNOG DOKTORSKOG STUDIJA 08. 12. 2018. Pregleda: 879
Mr. Zulfo Ahmetović - prezentacija radne verzije doktorske disertacije 07. 12. 2018. Pregleda: 788
INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2018/2019.godini - Raspored predavanja III SEMESTAR 06. 12. 2018. Pregleda: 750
INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2018/2019.godini - Raspored predavanja I SEMESTAR 06. 12. 2018. Pregleda: 696
Raspored predavanja II SEMESTAR 13. 11. 2018. Pregleda: 707
Raspored predavanja - II SEMESTAR 09. 11. 2018. Pregleda: 811
Obavijest za studente III ciklusa studija 03. 10. 2018. Pregleda: 949
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 28. 09. 2018. Pregleda: 989
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata mr. Muzafera Bibića 27. 09. 2018. Pregleda: 971
KONKURS Za upis VI generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 24. 09. 2018. Pregleda: 1633
Ispiti iz predmeta Interpretacija i grafičko prikazivanje rezultata istraživanja 11. 09. 2018. Pregleda: 922
Obavijest za studente III ciklusa studija 10. 09. 2018. Pregleda: 743
Raspored predavanja II SEMESTAR 05. 09. 2018. Pregleda: 895
Obavijest za studente III ciklusa studija 03. 09. 2018. Pregleda: 815
OBAVJEŠTENJE 20. 07. 2018. Pregleda: 935
Obavijest za studente III ciklusa studija 17. 07. 2018. Pregleda: 889
Obavijest za studente III ciklusa studija 13. 07. 2018. Pregleda: 803
Obavijest za studente III ciklusa studija 13. 07. 2018. Pregleda: 824
Obavještenje 05. 07. 2018. Pregleda: 929
OBAVIJEST- Akademsko pisanje 04. 07. 2018. Pregleda: 856