Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Preuzimanje index-a za studente I godine I ciklusa studija 20. 10. 2020. Pregleda: 695
Izmjena rasporeda predavanja 19. 10. 2020. Pregleda: 899
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I, II − Bosanski, hrvatski i srpski jezik 19. 10. 2020. Pregleda: 606
Izmjena termina u rasporedu predavanja za V semestar KŽTO 16. 10. 2020. Pregleda: 495
Rezultati − Didaktika 16. 10. 2020. Pregleda: 539
REZULTATI PISMENOG ISPITA (BHS III, RAZVOJ GOVORA) I OBAVIJEST O USMENOM ISPITU 15. 10. 2020. Pregleda: 506
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija 15. 10. 2020. Pregleda: 501
Obavijest za studente koji su prijavili popravni ispit iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik (I, II) 14. 10. 2020. Pregleda: 455
Rezultati ispita − Tjelesna kultura 14. 10. 2020. Pregleda: 478
Rezultati ispita iz predmeta Muzička kultura, Metodika muzičkog odgoja... 13. 10. 2020. Pregleda: 486
Važne napomene u vezi s organizacijom i realizacijom popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija, Opća pedagogija 1, Opća pedagogija 2, Uvod u pedagogiju 2, Predškolska pedagogija 1, Predškolska pedagogija 2, Didaktika 12. 10. 2020. Pregleda: 598
Obavijest o ispitima iz oblasti muzike 12. 10. 2020. Pregleda: 590
Popravni ispit iz predmeta Opća pedagogija, Opća pedagogija 1, Opća pedagogija 2... 05. 10. 2020. Pregleda: 781
Konkurs I ciklusa studija, III upisni rok 02. 10. 2020. Pregleda: 835
Rezultati − Didaktika 29. 09. 2020. Pregleda: 632
Obavijest za studente I i II ciklusa studija 28. 09. 2020. Pregleda: 1091
Rezultati - Fizika, Fizika II 28. 09. 2020. Pregleda: 470
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik I, II 28. 09. 2020. Pregleda: 473
Obavijest - upis u više godine studija 2020/2021. 25. 09. 2020. Pregleda: 1163
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Predškolska pedagogija 1 24. 09. 2020. Pregleda: 481
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA III i RAZVOJA GOVORA (23. 9. 2020) 24. 09. 2020. Pregleda: 445
Rezultati iz predmeta Muzička kultura... 24. 09. 2020. Pregleda: 526
Rezultati iz predmeta Metodika nastave muzičke kulture... 24. 09. 2020. Pregleda: 396
Rezultati − Matematika I, Matematika II, Matematika III, Statistika u obrazovanju, RN i ER 24. 09. 2020. Pregleda: 576
Rezultati − Matematika I, Matematika II 24. 09. 2020. Pregleda: 420
Rezultati popravnog ispita z predmeta Opća pedagogija 24. 09. 2020. Pregleda: 476
Ostvareni bodovi iz Elektrotehnike nakon septembarskog roka 23. 09. 2020. Pregleda: 359
Rezultati popravnog ispita iz Elektrotehnike 23. 09. 2020. Pregleda: 462
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Tjelesna kultura, obnova 23. 09. 2020. Pregleda: 397
Obavijest o terminu održavanja pismenog ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik, Bosanski, hrvatski i srpski jezik I, Bosanski, hrvatski i srpski jezik II (23. 9. 2020) 22. 09. 2020. Pregleda: 536