Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Obavještenje − Ispit iz Matematike, Matematike I i Matematike III 07. 10. 2021. Pregleda: 532
Rezultati − Tjelesna kultura 06. 10. 2021. Pregleda: 460
Obavještenje za studente 06. 10. 2021. Pregleda: 663
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I − Bosanski, hrvatski i srpski jezik 05. 10. 2021. Pregleda: 487
TERMINI DODATNOG SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA − PREDMETI IZ ZIMSKOG SEMESTRA 05. 10. 2021. Pregleda: 516
Obavještenje za studente I godine Odsjeka za kulturu življenja i II godine Odsjeka za razrednu nastavu – obnove 02. 10. 2021. Pregleda: 602
Termini za dodatni septembarski ispitni rok, predmeti iz ljetnog semestra 02. 10. 2021. Pregleda: 744
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU − ZIMSKI SEMESTAR 29. 09. 2021. Pregleda: 2150
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS 27. 09. 2021. Pregleda: 3313
KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021-2022. GODINI 27. 09. 2021. Pregleda: 1326
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 25. 09. 2021. Pregleda: 427
Rezultati − Opća pedagogija 24. 09. 2021. Pregleda: 543
Rezultati − MK, MNMKI,II,III,IV, MMOI,II,III,IV 23. 09. 2021. Pregleda: 516
Rezultati − MTO IV, MTO II, TK 21. 09. 2021. Pregleda: 539
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik za studente Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju... 21. 09. 2021. Pregleda: 461
PRELIMINARNA RANG LISTA 20. 09. 2021. Pregleda: 1071
Konačni rezultati ispita iz oblasti muzike 16. 09. 2021. Pregleda: 503
Rezultati − Matematika 16. 09. 2021. Pregleda: 497
Upis u više godine I ciklusa studija 2020/2021. 15. 09. 2021. Pregleda: 1547
Rezultati − Dikaktika − Školska i obiteljska pedagogija 15. 09. 2021. Pregleda: 481
Drugi septembarski ispitni rok 13. 09. 2021. Pregleda: 760
Rezultati − Opća pedagogija 13. 09. 2021. Pregleda: 524
Rezultati ispita iz Metodike nastave matematike 2, Metodike nastave matematike 4, Seminarskog rada, Metodike razvoja matematskih pojmova 1 i Metodike razvoja matematskih pojmova 3 11. 09. 2021. Pregleda: 490
Rezultati popravnog ispita iz predmeta MTO II, MTO IV, TK 09. 09. 2021. Pregleda: 480
Rezultati − Matematika 09. 09. 2021. Pregleda: 574
Rezultati − Didaktika 08. 09. 2021. Pregleda: 524
Rezultati popravnog ispitnog roka: Sportske aktivnosti - I godina ER, Metodika nastave tjelesne kulture II - III godina RN, Metodika nastave tjelesne kulture IV - IV godina RN 07. 09. 2021. Pregleda: 454
Rezultati − Književnost Bosne i Hercegovine i južnoslavenske književnosti I 07. 09. 2021. Pregleda: 450
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 07. 09. 2021. Pregleda: 462
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture I... 06. 09. 2021. Pregleda: 565