Prof. dr. Irma Čehić

Irma slika 2022 removebg preview

CURRICULUM VITAE

KONTAKT

Telefon: 033223-273 lok. 18  ◊  Fax: +387 33 214-606 ◊  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


PREDMETI / SYLLABUSI

Kultura življenja i tehnički odgoj

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Predškolski odgoj

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Sylllabus - DIDAKTIČKI KONCEPTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Razredna nastava

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - DIDAKTIKA I

Syllabus - DIDAKTIKA II

Syllabus - SAVREMENI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 

Syllabus - ŠKOLSKA I OBITELJSKA PEDAGOGIJA

Edukacija i rehabilitacija

Syllabus - ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

Syllabus - DIDAKTIKA

Syllabus - OSNOVI DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI

Izborni predmet

Syllabus - HISTORIJA PEDAGOGIJE

Syllabus - Procjena zrelosti djece za polazak u školu


adobe acrobat pdf file 512SPISAK OSNOVNE I DOPUNSKE LITERATURE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2023/202


TERMINI KONSULTACIJA - LJETNI SEMESTAR 2023/2024.

Srijeda 10.00 – 15,00 h

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   |   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.